Articles Posted in the " dau da da " Category

  • Đau dạ dày nên dùng tinh bột nghệ lúc no hay lúc đói?

    Đau dạ dày nên dùng tinh bột nghệ lúc no hay đói, là câu hỏi được rất nhiều độc giả gọi điện hoặc viết thư cho chúng tôi . Chúng tôi xin trả lời như sau: đau dạ dày dùng tinh...